Školička

Školička

Školička je určena pro nejmladší děti ve věku 3-6 let, kteří chtějí sportovat. V tomto věku se zaměřujeme hlavně na rozvoj pohybových schopností a naučení nových dovedností spojené s pohybem. Všestranný pohybový rozvoj děti získávají v přirozených soutěžních aktivitách a cvičeních zábavnou formou.

  • pro nejmenší kluky a holky ve věku 3-6 let
  • cvičení zábavnou formou
  • rozvoj všeobecných schopností a dovedností
  • rozvoj jemné techniky s míčem
  • rozvoj motorických dovedností
  • učení hrou
  • cílem je předat kladný vztah ke sportu